GlobalEconomy.pl

Wydawnictwo Instytutu Analiz i Prognoz Gospodarczych

Newsy - Świat

Ważne informacje gospodarcze ze Świata na 22 tydzień 2015 roku (25.05.2015-30.05.2015)

Przywódcy Unii Europejskiej i Japonii obradowali w Tokio. W końcowym komunikacie uzgodniono, że zostaną przyspieszone negocjacje w sprawie dwustronnej umowy o wolnym handlu. Ma ona być zawarta do końca 2015 roku. UE reprezentowali przewodniczący Rady… Więcej...

Mikrokomentarz - Świat

MIKROKOMENTARZ ŚWIAT (25.05.2015-30.05.2015) - Henryk S. Tuszyński: ŚWIATOWA DEMOGRAFIA czyli JAK TO WIDZĄ AUTORZY RAPORTU Z EY

Zdecydowana większość mieszkańców Ziemi na otaczający nas świat spogląda głównie przez pryzmat spraw i problemów swoich oraz swoich bliskich. W tym komentarzu proponuję spojrzenie z dużego dystansu na globalne problemy społeczne, głównie na wskaźniki… Więcej...

Newsy - Europa

Ważne informacje gospodarcze z Europy na 22 tydzień 2015 roku (25.05.2015-30.05.2015)

Negocjatorzy europarlamentu i rządów państw UE uzgodnili kompromis w sprawie wdrażania planu inwestycyjnego, zaproponowanego przez szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Plan ma wyzwolić inicjatywy inwestycyjne szacowane dziś na 315 mld euro.… Więcej...

Mikrokomentarz Europa

MIKROKOMENTARZ EUROPA (25.05.2015-30.05.2015) - TE AUTA NAJCZĘŚCIEJ SPROWADZAMY DO POLSKI

W 2014 roku w Polsce zarejestrowano ponad 2 razy więcej samochodów używanych sprowadzonych z zagranicy niż nowych aut zakupionych w kraju – podają rządowe statystyki Ministerstwa Finansów. Pojazdy przywożono najczęściej z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji… Więcej...

Newsy - Polska

Ważne (wg Magdaleny A. Kolka) informacje gospodarcze z Polski na 21 tydzień 2015 roku (18.05.2015-23.05.2015)

Poniżej przedstawiam tylko kilka wydarzeń gospodarczych związanych z naszym krajem, a zasługujących na zaprezentowanie, bo jak wiadomo kończący się był on zmajoryzowany „festiwalem” obietnic, które wbrew autorom tylko w niewielkim stopniu były związane z… Więcej...

Mikrokomentarz - Polska

MIKROKOMENTARZ POLSKA (25.05.2015-30.05.2015) - PONAD 50% STANOWISK PRACY NIE SPEŁNIA WYMOGÓW?

51,6% stanowisk pracy nie spełnia wymogów ergonomii. Oznacza to, że większość polskich pracodawców nie zapewnia swoim pracownikom odpowiednich warunków do pracy, narażając ich tym samym na poważne schorzenia, spadek motywacji, a co za tym idzie również straty… Więcej...

Gospodarka Światowa - artykuły, analizy

Gospodarka Światowa - komentarze

WIELKI ŚWIAT W KTÓRYM GRECY POCIĄGAJĄ ZA SZNURKI

Doniesienia o postępach w rozmowach prowadzonych między Grecją a krajami Unii Europejskiej w pozytywny sposób wpłynęły na sytuację panującą na europejskich parkietach. W efekcie, w środę obserwowaliśmy znaczące zwyżki większości głównych indeksów giełdowych –…

Gospodarka Europejska - artykuły, analizy

NADZIEJA NA POROZUMIENIE Z GRECJĄ JESZCZE W TYM TYGODNIU

Wszystko wskazuje na to, że do momentu zakończenia negocjacji z unijnymi kredytodawcami, kluczowe znaczenie dla sytuacji panującej zarówno na rynku walut, jak i akcji, będą miały informacje napływające południa Europy. Zgodnie z zapowiedziami rzecznika…

Gospodarka Europejska - komentarze

RENTOKIL INITIAL CO MIESIĄC POZYSKUJE W POLSCE PONAD 100 KLIENTÓW. FIRMA WIDZI DUŻY POTENCJAŁ NA POLSKIM RYNKU I NIE WYKLUCZA AKWIZYCJI

Jak wynika z badań Rentokil Initial, poziom dbałości o higienę w Europie pozostawia wiele do życzenia. Widać jednak znaczące postępy w tym zakresie, co firma dostarczająca urządzenia i środki do higieny w toaletach oraz maty wejściowe chce wykorzystać do…

Gospodarka Polska - artykuły, analizy

KŁOPOTY FINANSOWE BRANŻY MIĘSNEJ. MALEJE RENTOWNOŚĆ FIRM

Embargo ze strony Rosji oraz ograniczenia w eksporcie do krajów azjatyckich są coraz bardziej odczuwane przez producentów mięsa. O blisko 20 proc. wzrósł odsetek przedsiębiorstw, których wyniki pogorszyły się w stosunku do 2013 roku. Ponad połowa firm źle…

Unia Europejska - artykuły, analizy

Henryk S. Tuszyński: KONIEC „ZŁOTEGO OKRESU” DLA SZWAJCARSKICH BANKÓW

UE podpisała porozumienie ze Szwajcarią o wymianie informacji o kontach swoich rezydentów. To kolejny element globalnego programu walki z zapobieganiem ukrywaniu niezadeklarowanych dochodów na szwajcarskich kontach. Wymiana informacji rozpocznie się w 2018…

Sejm, Rząd Polski

M. MRÓZ (COPERNICUS): DOBRY ODCZYT PKB ZA I KWARTAŁ NIE OZNACZA, ŻE W KOLEJNYCH KWARTAŁACH GOSPODARKA PRZYSPIESZY

Polski PKB w I kwartale zwiększył się o 3,5 proc. w ujęciu rocznym i podobnej dynamiki należy się spodziewać w następnych kwartałach – prognozują ekonomiści. Po przejściowej zadyszce w ubiegłym roku silnym motorem wzrostu ponownie staje się eksport. Tania…

IT

SYGNITY CHCE WRÓCIĆ NA RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY. W NOWEJ PERSPEKTYWIE UNIJNEJ LICZY TEŻ NA PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SZKOLNICTWO WYŻSZE

Informatyczna spółka Sygnity zamierza wrócić na rynek telekomunikacyjny. Dostawca oprogramowania przygląda się też obszarom, w których dotychczas nie działał, takim jak nowe media. Zamierza wreszcie sięgnąć po środki unijne w ramach partnerstwa…

Świat Biznesu

P. KUCZYŃSKI: PODWYŻKA STÓP PROCENTOWYCH W USA NAJWCZEŚNIEJ WE WRZEŚNIU. WARUNKIEM SĄ JEDNAK DOBRE DANE Z GOSPODARKI

Gospodarka Stanów Zjednoczona urosła w I kwartale bieżącego roku zaledwie o 0,2 proc., a przed piątkowym drugim odczytem ekonomiści spodziewają się nawet spadku. Słabe dane znacząco oddalają perspektywę podwyżek stóp procentowych za oceanem. W przypadku…

Rynki Finansowe

ODCZYTY PKB W CENTRUM UWAGI

Wydawałoby się, że ujemny PKB to nie są warunki do podwyższania stóp procentowych. Jednak przejściowy charakter zmian z I kw., a być może także metodologiczne błędy pomiarów (historycznie PKB w I kw. jest średnio o 1 pkt. proc. niższy niż w pozostałych…

Gospodarka Innowacyjna

Paweł Szwarcbach: GDZIE SZUKAĆ BEZZWROTNEGO DOFINANSOWANIA UNIJNEGO? PRZEGLĄD NAJCIEKAWSZYCH KONKURSÓW

Rynek bezzwrotnego dofinansowania unijnego od dłuższego czasu pozostawał w naszym kraju w stagnacji, gdyż rodzime instytucje nie rozpisały konkursów dla nowej perspektywy finansowej. Na szczęście coraz więcej polskich przedsiębiorców zaczęło stawać do…

Biuletyn Naukowy

Henryk S. Tuszyński: KE POWRACA DO POMYSŁU WPROWADZENIA NA SZCZEBLU UE SYSTEMU WSPÓLNEJ SKONSOLIDOWANEJ PODSTAWY OPODATKOWANIA FIRM.

Ta koncepcja była już proponowana przez KE w 2011 roku. Jednak wiele unijnych rządów nie było zainteresowane przyjęciem tego rozwiązania. Ta koncepcja jest obecnie połączona z rozwiązaniami zapewniającymi płacenie podatków niezależnie od wielkości firm w w…

ŚLĄSK - PROBLEMY WIDZIANE ZE ŚLĄSKIEJ PERSPEKTYWY

Dzisiejsza gospodarka chińska zadziwia tempem swego rozwoju obserwatorów globalnego rynku. Chińskie PKB rośnie w tempie 7,8% w skali rocznej. Inwestycje w środki trwałe wzrastają w 20%, budownictwo w 33% a infrastruktura w 23% tempie. Powstają pytania: w ...
W ostatnich latach kraje czołówki światowej bez większych sukcesów poszukują sposobu na trwałe ożywienie gospodarcze. W tym samym czasie w kontynentalnych Chinach trwa prosperity. Ich wysoki wzrost gospodarczy zaskoczył nawet doświadczonych analityków, wywołał zazdrość w środowisku światowych polityków, ale przede wszystkim mocno zainteresował inwestorów.
Tak dobry obecnie okres chińskiej gospodarki to nie tylko sukces ich polityków, inwestorów i przedsiębiorców. To także bardzo dobra wiadomość dla zagranicznych partnerów gospodarczych, którzy teraz wszelkimi sposobami zabiegają o względy chińskich decydentów.
Dzisiejsze Chiny to już nie tak jak dawniej tylko potencjalnie duży rynek zbytu. Obecnie jest to kraj olbrzymich możliwości z którego szybko rosnącą potęgą gospodarczą muszą liczyć wszyscy, nawet najsilniejsi.

Dzisiejsza gospodarka chińska zadziwia globalny rynek. Ten światowy olbrzym od dawna chodzi własnymi ścieżkami wyznaczonymi w latach osiemdziesiątych przez dalekowzrocznego przywódcę - TENGA. Chiny w ciągu ostatnich dekad zapomniały o przyjętych przeszło pięćdziesiąt lat temu pryncypiach ustrojowych. Wygląda na to, że teraz zaczynają zbierać owoce reform wprowadzonych w swoją gospodarkę.
Obecne parametry chińskiej gospodarki to: 7,8% wzrostu PKB, a także niespotykana u innych dynamika wzrostu w inwestycjach w środki trwałe (20%), w budownictwie (33%), w infrastrukturę (23%). Te wyniki zastanawiają. Powstają więc pytania: jak oni to osiągnęli, jak długo utrzymają taką dynamikę i czym to się skończy?..
Większość analityków jest zdania, że gospodarkę Państwa Środka można tylko obserwować, bo jej rozmiary, specyfika, światowa pozycja i możliwości nie pozwalają na przeniesienie wniosków z tych obserwacji do żadnego innego kraju. Gospodarkę chińską trzeba obserwować i analizować, by dostrzec w niej realne biznesowe możliwości i szanse, o które tak trudno dziś w innych częściach świata. Do chińskiej gospodarki trzeba chcieć i umieć dołączyć, bo wejście z nią w opłacalne przedsięwzięcia nie jest sprawą prostą.

Chińska gospodarka nie jest samowystarczalna. W dużym stopniu korzysta z importu surowców, materiałów, urządzeń oraz kapitału pieniężnego i intelektualnego. Obecnie nie ma ważnej dziedziny gospodarczej, w której Chińczycy nie współpracowaliby z najlepszymi, nie budowaliby z nimi nowoczesnych firm i do których nie sprowadzaliby najlepszych technologii.
To chińska gospodarka pochłaniając w tym roku nadwyżki stali powstałe na rynku światowym ( po zablokowaniu dla importerów rynku amerykańskiego zaporowymi cłami) zmniejszyła niebezpieczeństwo wojny cenowej na tym rynku.
To dla niej rosyjski JUKOS buduje ponad 2400 km długości rurociąg do Chin, mający dostarczać syberyjską ropę.

W tym artykule chcemy szczególną uwagę zwrócić na chińskie zainteresowanie najwyższymi technologiami.

W pierwszej kolejności godna zasygnalizowania jest strategia działania na chińskim rynku MOTOROLI - światowego giganta na rynku elektronicznym. Zamierza ona do roku 2006 zwiększyć swoje łączne inwestycje w GHINACH do 10mld USD i wartość rocznej produkcji do 10mld USD oraz osiągnąć wartość sprzedaży na tym rynku również rzędu 10 mld USD.
Zainteresowania MOTOROLI na chińskim rynku to nie tylko produkcja i sprzedaż. MOTOROLA planuje zainwestować dodatkowo miliard USD tworząc kilkanaście ośrodków badawczych, w których pracować będzie ok. 4000 inżynierów. Realizacja tych zamierzeń umożliwi inwestorowi stworzenie światowego centrum produkcyjnego i badawczo-rozwojowego w CHINACH!

Ostatnio do rzadkości zaliczają się incydenty polityczne, a nawet militarne kontynentalnych CHIN z TAJWANEM. Cele polityczne i różnice pozostały, lecz pragmatyzm zdominował ich stosunki dwustronne. CHINY rzadziej teraz mówią o uczynieniu z TAJWANU swojej prowincji, a władze Tajwanu unikają demonstracji swoich niepodległościowych zamiarów. Oba kraje poszukują realnych rozwiązań w dziedzinie współpracy gospodarczej na miarę wyzwań XXI wieku oraz swoich potrzeb i możliwości. Próbują znaleźć formułę współistnienia wrogich dotychczas krajów tego samego narodu w dobie coraz bardziej dominujących procesów globalizacyjnych.
Duże wrażenie w świecie wywołała informacja o uruchomieniu w Chinach inwestycji w dziedzinie produkcji zaawansowanych technologicznie podzespołów elektronicznych. W tych inwestycjach biorą udział dwaj najwięksi producenci podzespołów na TAJWANIE i jedni z największych na świecie- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. i UNITED MICROELECTRONICS CORP. Co prawda rząd TAJWANU utrzymał embargo na najnowsze technologie półprzewodnikowe i ograniczył przedsięwzięcie do trzech fabryk, lecz przecież nikt nie spodziewał się pełnego otwarcia po latach wojny (nie tylko werbalnej).

To nowy etap w stosunkach gospodarczych CHIN z TAJWANEM. Biznes tajwański ma szansę wejścia na nowy, bardzo duży rynek, co pozwoli mu utrzymanie, a może nawet umocnienie silnej pozycji tajwańskiego przemysłu elektronicznego na świecie. Chiny zyskują dostęp do nowych technologii.
Współpraca w przemyśle elektronicznym to papierek lakmusowy dla obu partnerów. Jeśli eksperyment się uda, to znaczące w świecie możliwości TAJWANU także w innych dziedzinach zyskają nową przestrzeń dla swego rozwoju. ...

Nasi mecenasi

2000+ ConsultingWydawca portalu GlobalEconomy.pl