GlobalEconomy.pl

Wydawnictwo Instytutu Analiz i Prognoz Gospodarczych
pod programową redakcją dr Magdaleny A. Kolka

*******

THINK TANK działający w sieci internetową pod nazwą INSTYTUT ANALIZ I PROGNOZ GOSPODARCZYCH(IAiPG) uruchamia biznesowy program edukacyjny pod nazwą:

ŚWIATOWID

czyli zrozumieć prawa i mechanizmy rządzące współczesnym biznesem

Celem naszej inicjatywy jest włączenie się w procesy rozwoju kultury okołobiznesowej w naszym kraju. Chcemy tworzyć warunki dla prezentacji tak zaawansowanej wiedzy o gospodarce, jak i reguł i mechanizmów, które obowiązują we współczesnym biznesie.

Poznaj główne elementy projektu , z którego możesz skorzystać...

Więcej…

******

THINK TANK działający w sieci internetową pod nazwą INSTYTUT ANALIZ I PROGNOZ GOSPODARCZYCH(IAiPG) uruchamia biznesowy program pod nazwą

EDISON 

czyli jak uczestniczyć w skutecznym gospodarowaniu kapitałem intelektualnym...

Celem naszej inicjatywy jest włączenie się z nasza wiedzą i doświadczeniem w doskonalenie firmowych procesów tworzenia, stosowania i prawnej ochrony innowacyjnych rozwiązań oraz ich rozwoju i wprowadzania do rynkowego obrotu. Oferujemy współpracę w efektywnym wykorzystywaniu potencjału zawartego w nowych, innowacyjnych projektach.

Poznaj główne elementy projektu , z którego Ty i Twoja firma może skorzystać...

Więcej…

Newsy - Świat

Ważne informacje gospodarcze ze Świata w 29 tygodniu 2016 roku (18.07.2016-23.07.2016)

Oxfam to organizacja humianitarna działająca w sektorze walki ze światowym głodem. Infor­muje ona, że z powodu konfliktu w swoich krajach 21,3 mln ludzi musiało uciekać ze swojego miejsca za­mieszkania. informuje ona też, że 6 największych gospodarek świata… Więcej...

Mikrokomentarz - Świat

MIKROKOMENTARZ ŚWIAT (18.07.2016-23.07.2016) – TYGODNIOWY PRZEGLĄD RYNKU OBLIGACJI: INWESTORZY SZUKAJĄ RENTOWNOŚCI W SAUDYJSKICH OBLIGACJACH

Stymulujące programy banków centralnych obniżają rentowności Z powodu Brexitu i okresu wakacyjnego obniża się płynność Zbliża się pierwsza emisja obligacji Arabii Saudyjskiej Więcej...

Newsy - Europa

Ważne informacje gospodarcze z Europy w 29 tygodniu 2016 roku (18.07.2016-23.07.2016)

Bruksela odrzuciła sprzeciw parlamentów 11 krajów UE (Polski, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Chorwacji, Węgier, Łotwy, Litwy, Rumunii i Słowacji) wobec dyrektywy o pracownikach delegowanych. Utrzymanie tego dokumentu w mocy może uderzyć m.in. w polskie… Więcej...

Mikrokomentarz - Europa

MIKROKOMENTARZ EUROPA (18.07.2016-23.07.2016) – WAKACYJNE UBEZPIECZENIE MOŻE NIE ZADZIAŁAĆ. JAK TEGO UNIKNĄĆ?

Blisko 70 proc. Polaków, którzy wybierają się w podróż zagraniczną zamierza ubezpieczyć się z tego tytułu. Nie oznacza to jednak, że mogą czuć się w pełni bezpieczni. Powód? Źle dobrana polisa nie zadziała. Co zrobić by uniknąć takiej… Więcej...

Newsy - Polska

Ważne informacje gospodarcze z Polski w 29 tygodniu 2016 roku (18.07.2016-23.07.2016) http://globaleconomy.pl/newsy-tygodnia/newsy-polska

Wiele wskazuje na to, że nastąpi istotna zmiana na szczytach polskiego systemu bankowego. Podstawowa zmiana wynika z koncepcji nowego prezesa NBP Adama Glapińskiego, aby Narodowy Bank Polski ponownie sprawował nadzór nad całym systemem bankowym. Uważa on, że… Więcej...

Mikrokomentarz - Polska

MIKROKOMENTARZ POLSKA (18.07.2016-23.07.2016) – TYLKO CO DZIESIĄTY URLOPOWICZ KORZYSTA Z USŁUG BIUR PODRÓŻY

Tegoroczne wakacje Polacy organizują głównie we własnym zakresie. Niemal 68 proc. osób, które zamierzają wyjechać na urlop, zaplanuje go samodzielnie – wynika z danych Diners Club Polska. Z usług biur podróży skorzysta jedynie 12 proc. urlopowiczów. Powodem… Więcej...

Gospodarka Światowa - komentarze

John J. Hardy z Saxo Banku : JPY UMACNIA SIĘ, PONIEWAŻ Aso OSTUDZIŁ OCZEKIWANIA

Jen umacnia się, ponieważ minister finansów Japonii powiedział, że jeszcze nie podjęto decyzji w sprawie wielkości fiskalnego programu stymulującego. Oszacowanie fundamentów JPY i wybranie skutecznej pozycji trudne przed posiedzeniem BoJ. Funt słabnie z…

Gospodarka Europejska - artykuły, analizy

S. Jędrzejczyk z PKN ORLEN : EUROOBLIGACJE ORLEN NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE

Największa emisja korporacyjnych euroobligacji o ratingu inwestycyjnym od dziś również w obrocie na Rynkach Catalyst GPW. Papiery dłużne zostały wyemitowane przez szwedzką spółkę zależną PKN ORLEN - ORLEN Capital AB w czerwcu br. i do tej pory notowane były…

Gospodarka Europejska - komentarze

BREXIT – CENY DOMÓW W DÓŁ

Minął już ponad miesiąc, od kiedy Brytyjczycy powiedzieli, że nie chcą już być częścią Unii Europejskiej. Skutkiem tej decyzji jest wzrost niepewności na brytyjskim rynku nieruchomości.

Gospodarka Polska - komentarze

Unia Europejska - artykuły, analizy

Rynki Finansowe

Christopher Dembik z Saxo Banku : SPADAJĄCE BEZROBOCIE WSPIERA STRATEGIĘ BANKU CENTRALNEGO

Mimo spowalniającego wzrostu gospodarczego w Polsce, szacuje się, że stopa bezrobocia spadnie w nadchodzących latach poniżej 7,5%, czyli do poziomu, który nie został zanotowany od upadku komunizmu. Ostatnie dane dotyczące stopy bezrobocia napawają optymizmem…

Doradztwo Biznesowe

PODRABIANE WYROBY SPIRYTUSOWE I WINA W UE: 1,3 MLD EURO STRAT ROCZNIE

Zgodnie z nowym raportem Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) podrabianie napojów alkoholowych generuje straty wynoszące 4,4% wartości legalnej sprzedaży napojów spirytusowych i 2,3% legalnej sprzedaży wina. Istnienie zjawiska…

ŚLĄSK - PROBLEMY WIDZIANE ZE ŚLĄSKIEJ PERSPEKTYWY

Dzisiejsza gospodarka chińska zadziwia tempem swego rozwoju obserwatorów globalnego rynku. Chińskie PKB rośnie w tempie 7,8% w skali rocznej. Inwestycje w środki trwałe wzrastają w 20%, budownictwo w 33% a infrastruktura w 23% tempie. Powstają pytania: w ...
W ostatnich latach kraje czołówki światowej bez większych sukcesów poszukują sposobu na trwałe ożywienie gospodarcze. W tym samym czasie w kontynentalnych Chinach trwa prosperity. Ich wysoki wzrost gospodarczy zaskoczył nawet doświadczonych analityków, wywołał zazdrość w środowisku światowych polityków, ale przede wszystkim mocno zainteresował inwestorów.
Tak dobry obecnie okres chińskiej gospodarki to nie tylko sukces ich polityków, inwestorów i przedsiębiorców. To także bardzo dobra wiadomość dla zagranicznych partnerów gospodarczych, którzy teraz wszelkimi sposobami zabiegają o względy chińskich decydentów.
Dzisiejsze Chiny to już nie tak jak dawniej tylko potencjalnie duży rynek zbytu. Obecnie jest to kraj olbrzymich możliwości z którego szybko rosnącą potęgą gospodarczą muszą liczyć wszyscy, nawet najsilniejsi.

Dzisiejsza gospodarka chińska zadziwia globalny rynek. Ten światowy olbrzym od dawna chodzi własnymi ścieżkami wyznaczonymi w latach osiemdziesiątych przez dalekowzrocznego przywódcę - TENGA. Chiny w ciągu ostatnich dekad zapomniały o przyjętych przeszło pięćdziesiąt lat temu pryncypiach ustrojowych. Wygląda na to, że teraz zaczynają zbierać owoce reform wprowadzonych w swoją gospodarkę.
Obecne parametry chińskiej gospodarki to: 7,8% wzrostu PKB, a także niespotykana u innych dynamika wzrostu w inwestycjach w środki trwałe (20%), w budownictwie (33%), w infrastrukturę (23%). Te wyniki zastanawiają. Powstają więc pytania: jak oni to osiągnęli, jak długo utrzymają taką dynamikę i czym to się skończy?..
Większość analityków jest zdania, że gospodarkę Państwa Środka można tylko obserwować, bo jej rozmiary, specyfika, światowa pozycja i możliwości nie pozwalają na przeniesienie wniosków z tych obserwacji do żadnego innego kraju. Gospodarkę chińską trzeba obserwować i analizować, by dostrzec w niej realne biznesowe możliwości i szanse, o które tak trudno dziś w innych częściach świata. Do chińskiej gospodarki trzeba chcieć i umieć dołączyć, bo wejście z nią w opłacalne przedsięwzięcia nie jest sprawą prostą.

Chińska gospodarka nie jest samowystarczalna. W dużym stopniu korzysta z importu surowców, materiałów, urządzeń oraz kapitału pieniężnego i intelektualnego. Obecnie nie ma ważnej dziedziny gospodarczej, w której Chińczycy nie współpracowaliby z najlepszymi, nie budowaliby z nimi nowoczesnych firm i do których nie sprowadzaliby najlepszych technologii.
To chińska gospodarka pochłaniając w tym roku nadwyżki stali powstałe na rynku światowym ( po zablokowaniu dla importerów rynku amerykańskiego zaporowymi cłami) zmniejszyła niebezpieczeństwo wojny cenowej na tym rynku.
To dla niej rosyjski JUKOS buduje ponad 2400 km długości rurociąg do Chin, mający dostarczać syberyjską ropę.

W tym artykule chcemy szczególną uwagę zwrócić na chińskie zainteresowanie najwyższymi technologiami.

W pierwszej kolejności godna zasygnalizowania jest strategia działania na chińskim rynku MOTOROLI - światowego giganta na rynku elektronicznym. Zamierza ona do roku 2006 zwiększyć swoje łączne inwestycje w GHINACH do 10mld USD i wartość rocznej produkcji do 10mld USD oraz osiągnąć wartość sprzedaży na tym rynku również rzędu 10 mld USD.
Zainteresowania MOTOROLI na chińskim rynku to nie tylko produkcja i sprzedaż. MOTOROLA planuje zainwestować dodatkowo miliard USD tworząc kilkanaście ośrodków badawczych, w których pracować będzie ok. 4000 inżynierów. Realizacja tych zamierzeń umożliwi inwestorowi stworzenie światowego centrum produkcyjnego i badawczo-rozwojowego w CHINACH!

Ostatnio do rzadkości zaliczają się incydenty polityczne, a nawet militarne kontynentalnych CHIN z TAJWANEM. Cele polityczne i różnice pozostały, lecz pragmatyzm zdominował ich stosunki dwustronne. CHINY rzadziej teraz mówią o uczynieniu z TAJWANU swojej prowincji, a władze Tajwanu unikają demonstracji swoich niepodległościowych zamiarów. Oba kraje poszukują realnych rozwiązań w dziedzinie współpracy gospodarczej na miarę wyzwań XXI wieku oraz swoich potrzeb i możliwości. Próbują znaleźć formułę współistnienia wrogich dotychczas krajów tego samego narodu w dobie coraz bardziej dominujących procesów globalizacyjnych.
Duże wrażenie w świecie wywołała informacja o uruchomieniu w Chinach inwestycji w dziedzinie produkcji zaawansowanych technologicznie podzespołów elektronicznych. W tych inwestycjach biorą udział dwaj najwięksi producenci podzespołów na TAJWANIE i jedni z największych na świecie- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. i UNITED MICROELECTRONICS CORP. Co prawda rząd TAJWANU utrzymał embargo na najnowsze technologie półprzewodnikowe i ograniczył przedsięwzięcie do trzech fabryk, lecz przecież nikt nie spodziewał się pełnego otwarcia po latach wojny (nie tylko werbalnej).

To nowy etap w stosunkach gospodarczych CHIN z TAJWANEM. Biznes tajwański ma szansę wejścia na nowy, bardzo duży rynek, co pozwoli mu utrzymanie, a może nawet umocnienie silnej pozycji tajwańskiego przemysłu elektronicznego na świecie. Chiny zyskują dostęp do nowych technologii.
Współpraca w przemyśle elektronicznym to papierek lakmusowy dla obu partnerów. Jeśli eksperyment się uda, to znaczące w świecie możliwości TAJWANU także w innych dziedzinach zyskają nową przestrzeń dla swego rozwoju. ...

Nasi mecenasi

2000+ ConsultingWydawca portalu GlobalEconomy.pl